tonny tonnaer

Modelogica #24: Three’s a Trend

Heeft de modewereld zoals die zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld nog bestaansrecht?