Doneren

Lees je de nieuwsbrieven van Modelogica graag? Vind je onafhankelijke journalistiek belangrijk? Steun dit initiatief dan.

Onafhankelijkheid is al sinds 2005 een van de belangrijkste waarden van mijn werk. En dat wil ik graag zo houden. Een donatie, hoe bescheiden ook, helpt daarbij. Doneren kan eenmalig of maandelijks. Iedere vorm van steun, hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd.

Donaties stellen mij ook in staat om te experimenteren. Plannen en ideeën genoeg. Van print tot podcast. Maar om die te realiseren, zijn tijd en geld nodig. Kortom: help Modelogica om onafhankelijk te blijven én te groeien. Daar heb jij als lezer alleen maar plezier van toch.

Dank!

IBAN Rekeningnummer NL09 TRIO 0212 1766 09 t.n.v. B. Lampe
BIC code: TRIONL2U


Maandelijks overmaken?

  1. Log in in Internet Bankieren.
  2. Maak een nieuwe overboeking zoals u dat normaal ook altijd doet.
  3. Klik voor het verzenden op ‘Periodiek’
  4. Kies hoe vaak u wilt overmaken en geef aan of dat wekelijks, maandelijks of jaarlijks moet zijn.
  5. Kies een begin- en einddatum.